Posts

Showing posts from July, 2017

Maarten Set *PROJECT*

Image
I’ve started new project wich will be combine bedroom and office. For now I only made one object which is shelf inside the wall. It’s very quick mesh so it’s needs a lot of work just like the rest of the set :D I hope you like it :D

 Zacząłem nowy projekt który będzie zawierał w sobie sypialni i biuro. Na razie zrobiłem tylko jeden obiekt, którym jest półka wbudowana w ścianę. Jest to bardzo szybki obiekt więc potrzebuje jeszcze sporo pracy tak jak reszta zestawu. Mam nadzieje że się podoba :D


Pool Pit - NEW SET!

Image
Hi everyone!
I'm back with new set. This time I decided to make something to garden. I saw picture in net that shows cool patio build in the pool and I came to conclusion that I will make something simillar. So i present to Pool Pit! It gives you very cool way to decorate your pool but also allows you to create really nice place to chill with other sims. It's not reserved only for pools but you can also make very nice place in your garden surrounded by trees. So turn on your grill put your swimsuit on and it's time to Pool Party!

Cześć wszystkim!
Wróciłem z nowy zestawem. Tym razem postanowiłem że zrobię coś do ogrodu. Zobaczyłem zdjęcie w internecie na którym było bardzo fajne patio wbudowane w basen i doszedłem do wniosku że zrobię coś podobnego. Więc prezentuje Pool Pit! Dajcie ci bardzo fajną możliwość udekorowania swojego basenu ale także daje możliwość stworzenia bardzo fajnego miejsca do odpoczynku z innymi simami. Nie jest zarezerwowany tylko do basenów ale także p…

YouTube views hmmmm?

Hi everyone!
I have an not ordinary question. I saw my blog pysznydesign have 836 views from youtube and maybe you guys know that someone tag me in some video ? It’s really intresting for me so I would like to know :D
Please let me know <3

Cześć wszystkim!
Mam niecodzienne pytanie. Zauważyłem że mój blog pysznydesign ma 836 wyświetleń z youtube i może wy wiecie czy ktoś mnie oznaczył w jakimś video  ? Jest to bardzo interesujące i chciałbym to wiedzieć :D
Dajcie mi znać <3

New Project - Pool Pit!

Image
Hello everyone ^_^
I’ve stared new project that allow you to chill almost inside the pool :D It needs a lot of work and fixing but this is how it looks so far ^_^ I hope you like, please let me know :D

Baltimore Kitchen Part 2

Image
I decided to upload part 2 of Baltimore Kitchen because I don't have for this day more ideas what else I can make to improve that set. Set contains 6 objects. 3 of them are common kitchen furniture but with other 3 you can design your kitchen in many unlimited ways. From small interrios to very large mansion. You can do whatever you want the only wall is your imagination. So feel free and make your sims the best place to cook they ever seen!

Zadecydowałem że udostępnię  część 2 Baltimore Kitchen ponieważ na dzień dzisiejszy nie mam pomysłów co mogę jeszcze stworzyć by ulepszyć ten zestaw. Całość zawiera 6 obiektów. 3 z nich są zwykłym kuchennym wyposażeniem ale z pozostałymi 3 możesz zaprojektować swoją kuchnie na nieograniczoną ilość. Od małych pomieszczeń do dużych posiadłości. Możesz zrobić cokolwiek chcesz, jedną ścianą jest twoja wyobraźnia. Więc poczuj się wolno i daj swoim simom najlepszą kuchnie jakiej jeszcze nie widzieli!

If you see any errors please let me know!


Set con…